Kategorie

Kantor On-line

Dzieje wsi pomorskiej Tom IX

Dzieje wsi pomorskiej Tom IX

Geschichte des pommerschen Dorfes Tom IX

Więcej szczegółów


44,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 inne produkty z tej samej kategorii:

Redakcja: Andrzej Chludziński i Radosław Gaziński

Opis: W książce znajdują się referaty wygłoszone podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Dzieje wsi pomorskiej", która odbyła się 21-23 maja 2010 roku w Kłopotowie (gmina Dygowo, pow. kołobrzeski). Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, toteż autorzy z Niemiec i Polski pokazali w swoich artykułach różne aspekty życia ludzkiego na Pomorzu w jego geograficznych i czasowych granicach. Teksty są wzbogacone tabelami, mapkami oraz ilustracjami i barwnymi fotografiami.

Spis treści:
Wstęp - 9
Vorwort - 11
I. Archeologia, historia / Archäologie, Geschichte
Marek Dworaczyk, Od "świętej góry" do ulicy Białoboki w Trzebiatowie. Niezwykła historia wzgórza białobockiego / Vom Heiligberg bis zu der Belbuckstraße in Trzebiatów (Treptow). Die außerordentliche geschichte des Belbuckhügels - 17
Andrzej Groth, Dobra rzucewsko-wejherowskie w świetle inwentarza z 1711 roku / Güter von Rzucewo (Rutzau) und Wejherowo (Neustadt) aufgrund des Inventarsverzeichnisses aus dem Jahre 1711 - 29
Aneta Heinrich, Der Verein zur Wahrung der Interessen der Grundbesitzer und zur Förderung des Wohlstands aller Volksklassen / Działalność Związku Ochrony Interesów Właścicieli Ziemskich i Wspierania Dobrobytu Wszystkich Klas Społecznych w okresie rewolucji 1848 roku - 43
Arkadiusz Rzepkowski, Struktura zawodowa ludności wiejskiej województwa pomorskiego w II Rzeczypospolitej / Berufliche Struktur der Dorfbevölkerung in der Pommerschen Wojewodschaft in der Zweiten Republik Polens - 53
Horst-Rüdiger Marten, Die Familie Marten in Degow (Dygowo) / Rodzina Martenów z Dygowa - 65
Uwe Witte, Das Leben in einem pommerschen Dorf unter Russen und Polen 1945-1950 / Życie na wsi pomorskiej pod rządami Rosjan i Polaków w latach 1945-1950 - 79
Tomasz Skonieczny, Z powojennych dziejów ówczesnej gminy Będzino (1945-1954) / Aus der Nachkriegsgeschichte der Gemeinde Będzino (Alt Banzin) (1945-1954) - 93
Renata Teresa Korek, Adaptacja czy asymilacja? Jak pomorska wieś Gorzysław stała się nowym domem dla osadników z Akcji "Wisła" / Adaptation oder Assimilation? Wie ein pommersches Dorf Gorzysław (Arnsberg) bei Trzebiatów (Treptow) zu einem neuen Zuhause für die Ansiedler von der Aktion "Wisła" wurde - 109
Katarzyna Woniak, Obraz dworków rodziny von Borcke w Lesięcinie i Kąkolewicach w polskim i niemieckim piśmiennictwie historycznym / Das Bild der Gutshäuser von der Familie Borck in Kąkolewice (Kankelfitz) und Lesięcin (Lessenthin) im Polnischen und Deutschen Schrifttum - 125
II. Literaturoznawstwo, etnografia / Literaturwissenschaft, Ethnografie
Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Czym zajmowali się mieszkańcy średniowiecznych osad pomorskich (w literackim ujęciu L. Bądkowskiego, J. B. Rychlińskiego, W. J. Grabskiego, K. Kaczmarka) / Womit beschäftigten sich Einwohner der pommerschen Ansiedlungen im Mittelalter (in der literarischen Fassung von W. J. Grabski, L. Bądkowski, K. Kaczmarek, J. B. Rychliński) - 141
Henryk Romanik, O XVII-wiecznym pastorze-poecie ze Strzepowa / Über den im 19. Jahrhundert Lebenden Pastor und Dichter aus Strzepowo (Strippow) - 151
Hanna M. Łopatyńska, O wieszczych, leczeniu róży i sprzedawaniu prosiaków. Życie codzienne na pomorskiej wsi w materiałach archiwum folklorystycznego Muzeum Etnograficznego w Toruniu / Über Künder, Rosenheilung und Ferkelverkauf. Das Alltagsleben auf dem Pommerschen Dorf in den Sammlungen vom Volkskunstarchiv des Ethnografischen Museums in Toruń (Thorn) - 155
Aneta Lewińska, Wieś w pomorskich elementarzach z czasów zaborów / Das Dorf in den pommerschen Fibeln aus der Zeit Teilung Polens - 165
Klaus Hammer, Kummerow im Bruch hinterm Berge. Ein pommersches Dorf als Stoffgrundlageim literarischen Schaffen von Ehm Welk / Kummerow na moczarach za górą. Pomorska wieś jako podstawa w twórczości literackiej Ehma Welka - 181
Joanna Flinik, Der ländliche Raum in Helene Blum-Gliewes Roman Kaschubenbraut / Przestrzeń wiejska w powieści Helene Blum-Gliewe Kaszubska panna młoda - 191
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Obraz wsi pomorskiej w literaturze wspomnieniowej potomków szlachty pruskiej po 1945 roku / Das Bild des pommerschen Dorfes in den autobiographischen Schriften der Nachkommen des preußischen Adels nach 1945 - 197
Katarzyna Rybarczyk, Historia zasiedlenia wsi Gosław po 1945 roku oraz kształtowanie się tożsamości jej mieszkańców / Geschichte der Besiedlung des Dorfes Gosław (Gützlaffshagen) nach 1945 und Identitätsgestaltung seiner Einwohner - 209
III. Językoznawstwo / Sprachwissenschaft
Andrzej Chludziński, Antroponimy równe nazwom wsi pomorskich w "Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528)", cz. IV: Kobelow - Kurow / Die den pommerschen Dorfsnamen gleichen Anthroponyme in "Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528)",Teil IV: Kobelow - Kurow - 227
Małgorzata Klinkosz, Pomorskie odmiejscowe nazwiska na -ski pochodzące od nazw miejscowości będących królewszczyznami lub włościami książąt / Pommersche Familiennamen mit -ski, die von den Namen der Dörfer stammen, die Kronländer oder Fürstengüter waren - 239
Lidia B. Sudakiewicz, Nazwiska zależnościowe mieszkańców ziemi złotowskiej (XVI-XIX wiek) / Abhängigkeitsnamen der Einwohner des Flatower Landes vom 16. bis zum 19. Jahrhundert - 251
Lucyna Warda-Radys, Nazwy zwierząt w XVII-wiecznych inwentarzach biskupstwa chełmińskiego / Namen von Tieren und Anbaupflanzenin den Inventarverzeichnissen des Bistums Chełm (Kulm) aus dem 17. Jahrhundert - 263
IV. Architektura, historia sztuki, krajoznawstwo / Architektur, Kunstgeschichte, Landeskunde
Zbigniew Sobisz, Flora naczyniowa parków wiejskich gminy Siemyśl / Gefässflora der Dorfparks in der Gemeinde Siemyśl (Simötzel) - 279
Maria Witek, Waldemar Witek, Zespoły folwarczne w gminie Gościno - charakterystyka układów przestrzennych i budownictwa / Vorwerksbauten in der Gemeinde Gościno (Gr. Jestin) - Charakteristik des Raumsystems und des Bauwesens - 295
Krzysztof Biełooki, Młyny i wiatraki w gminie Dygowo / Mühlen und Windmühlen in der Gemeinde Dygowo (Degow) - 321
Informacja o autorach / Auskunft über Autoren - 337
Migawki z konferencji / Streiflichter aus der Konferenz - 341

 

 Więcej gadżetów i pamiątek na... Regionalia Słowińskie  • Format: B5
  • ISBN/ISSN: 978-83-61508-20-5
  • Objętość: 328 czarno-białych z ilustracjami + 20 kolorowych
  • Oprawa: miękka
  • Wydanie: I, 2010, Dygowo - Szczecin - Pruszcz Gdański, polsko-niemieckie

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę