A Pomerania ad ultimas terras

A Pomerania ad ultimas terras

Studia ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej.

Więcej szczegółów


66,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 inne produkty z tej samej kategorii:

Redaktor: Jarosław Sochacki, Agnieszka Teterycz-Puzio

Spis treści:
Tabula Gratulatoria
J. HAUZIŃSKI, Słowo wstępne
J. KĘCIŃSKA-KACZMAREK, Rok 1960
J. WOJCIECHOWSKA, Koszalińska rodzina
Bibliografia publikacji Barbary Popielas-Szultki (wybór) (zestawiła A. Teterycz-Puzio)
Pomorze – wczoraj i dziś
E. RYMAR Konflikt pomorsko-meklemburski i pomorsko-rugijski w Czrezpienii w warunkach likwidacji dominacji duńskiej na Pomorzu z lat 1223/27-1238/39
B. ŚLIWIŃSKI Gdzie znajdowała się pierwsza dzielnica książęca Mściwoja II wschodniopomorskiego?
D. WYBRANOWSKI Własność wiejska na obszarze lewobrzeżnej części Szczecina i okolic w I połowie XIV wieku
W. DŁUGOKĘCKI Pisarze i kapłani w służbie urzędników terytorialnych komturstwa malborskiego (koniec XIV-pierwsza połowa XV wieku)
Z. MACHURA Z dziejów kościoła Mariackiego w Słupsku
W. SZULIST Materiały do badania przeszłości wybranych parafii obecnych obszarów archidiecezji gdańskiej
E. ŁĄCZYŃSKA Szyprowie z regionu słupskiego na gdańskim rynku pracy w XVIII wieku
D. SZEWCZYK Ślady pobytu wojsk napoleońskich w Koszalinie w świetle archiwaliów
R. TECHMAN Zwalczanie przemytnictwa i przestępstw karno-skarbowych przez Straż Graniczną na polskim wybrzeżu w latach 1928-1939 M.
HEJGER Ludność niemiecka w powiecie sławieńskim w latach 1945-1949
A. SŁABIG Środowisko ukraińskie w Szczecinie w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa z lat 1975-1989
E. RYDZ, W. SZYMAŃSKA Zmiany w przestrzeni sakralnej Kościoła rzymskokatolickiego powiatów nadmorskich Pomorza Środkowego w okresie powojennym
J. GRUCZA, P. SZMIELIŃSKA-PIETRASZEK Preferencje uczniów regionu słupskiego w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej Dokumenty – Kroniki – Księgi
J. SOCHACKI Poganie czy apostaci? Krótki przyczynek do kroniki Anonima zwanego Gallem
A. TETERYCZ-PUZIO Średniowieczne rozumienie miłosierdzia w świetle wybranych źródeł narracyjnych (do końca XIII w.)
A. GUT Autentyczność dokumentu Świętopełka II, księcia wschodniopomorskiego, dla klasztoru cysterskiego w Oliwie z 25 listopada 1263 roku
M. JANKIEWICZ-BRZOSTOWSKA Pojęcia dotyczące żywiołu powietrza w kazaniach Peregryna z Opola
K. KOPIŃSKI, J. TENDECKI . Kontrybucja, supliki, skargi i sprawy poruszane w Malborku w 1531 r. (uzupełnienie recesu Sejmiku Generalnego Prus Królewskich z 8 maja)
Z.J. SPRYS Ustalanie faktów a rola wiedzy pozaźródłowej w postępowaniu badawczym Joachima Lelelwela
E. RYBAK Zasób archiwów uczelnianych jako źródło historyczne
J. TONDEL Dar książkowy bibliofila i malarza Eugeniusza Przybyła dla biblioteki uniwersyteckiej w Toruniu
J. RUSZAŁA Bohaterowie morskich podróży i odkryć geograficznych w świetle polskiej beletrystyki biograficznej po 1945 roku (Portrety indywidualne) Kościół – Duchowieństwo – Klasztory
M. DERWICH Pojęcie peregrinatio religiosa i jego znaczenie dla rozwoju misji chrystianizacyjnych
J. MACIEJEWSKI Ideowe wsparcie Kościoła dla monarchy w propagowaniu świętości jego majestatu a koronacje królewskie w Polsce średniowiecznej
M. SMOLIŃSKI Krajobraz sporu. Joannici wobec Władysława Łokietka, Jana Luksemburskiego i książąt śląskich w latach dwudziestych i na początku trzydziestych XIV wieku
A. POBÓG-LENARTOWICZ Uposażenie górnośląskich klasztorów cysterskich na tle uposażenia innych klasztorów cysterskich w średniowiecznej Polsce
D. KARCZEWSKI Pomorskie posiadłości klasztoru cystersów w Byszewie (Koronowie) w średniowieczu
A. WYRWA O „mierze pokarmu” i „mierze napoju” w wyżywieniu mnichów i mniszek benedyktyńskich okresu potrydenckiego w świetle kilku wybranych źródeł normatywnych. Szkic do problemu
B. WACHOWIAK Rejestr dochodów z posiadłości klasztoru cysterek w Wolinie z 1540 roku
J. KĘCIŃSKA-KACZMAREK . Zakony średniowiecznego Pomorza w literackim ujęciu Lecha Bądkowskiego
T. BUKSIŃSKI Sekularyzacja i desekularyzacja Polska – Europa – „krańce ziemi”
J. HAUZIŃSKI Z dziejów miasta Banijas (Paneas) w dobie wypraw krzyżowych
K. POLEJOWSKI Ród Brienne w kronice Jana de Joinville
S. SZYBKOWSKI Od pozorów amnestii do politycznego rewanżu. Elita szlachecka ziemi dobrzyńskiej w latach 1405-1409
M. GŁODEK Wybór Neapolu na stolicę monarchii włoskich Andegawenów
D. KUBICKI Historyk europejskiego średniowiecza wobec nowości wyzwania pomoderności
A. MARCHWIŃSKA Starania Zygmunta Augusta o uznanie Barbary Radziwiłłówny w Koronie
A. MICHALSKI W służbie króla i wiary. O. Michał Ignacy Wieczorkowski (1673-1750) – podróżnik, poseł, misjonarz
Z. BRZOSTOWSKI Afganowie w świetle XVIII-wiecznego anonimowego rękopisu z Biblioteki Kórnickiej PAN opartego na „Wiadomościach o rewolucji perskiej” Tadeusza J. Krusińskiego
A. ŁYSIAK-ŁĄTKOWSKA O kobiecie, cnocie i wierności małżeńskiej w myśli Teodora Tomasza Weichardta
M. NOSSOWSKA Rosy Bailly refleksje i wrażenia z podróży po Polsce wschodniej i prowincjonalnej w okresie II Rzeczpospolitej
P. KOŁAKOWSKI Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne (styczeń 1934-czerwiec 1938)
Z. CHMIELEWSKI Idea federalizmu w Europie w okresie przedwspólnotowym: 1945-1950
J. ROMANOWICZ Porucznik marynarki Eryk Sopoćko – pisarz marynista i publicysta morski
J. STANIELEWICZ Historyczne przesłanki polityki antykryzysowej w Polsce na podstawie Wielkiego Kryzysu gospodarczego

 

 Więcej gadżetów i pamiątek na... Regionalia Słowińskie  • Format: B5
  • ISBN/ISSN: 978-83-7467-162-0
  • Objętość: 594 strony
  • Wydanie: Słupsk, 2011

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę