Kategorie

Promocje

Wszystkie promocje

Kantor On-line

Milicja Obywatelska w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1975

Milicja Obywatelska w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1975

Działalność Milicji Obywatelskiej w wymiarze lokalnym powiatu.

Więcej szczegółów


44,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 inne produkty z tej samej kategorii:

Autor: Tomasz Pączek

Fragment wstępu:
Po 1989 r., przy wielości publikacji o Powiatowych Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego, nie ukazała się praca traktująca o Milicji Obywatelskiej w skali powiatu. Zamierzeniem badawczym autora stało się ukazanie działalności MO w wymiarze lokalnym – powiatu słupskiego. Naturalnymi cezurami czasowymi dla ukazania działalności milicji w powiecie słupskim były cezury istnienia powiatu w strukturze administracyjnej państwa, tj. lata 1945-1975. Autor zamierzał przedstawić jak najpełniejszy obraz słupskich jednostek MO i ich funkcjonariuszy. Dla lepszego zrozumienia mechanizmów działalności MO w powiecie niezbędne było odwołanie się do decyzji podejmowanych względem milicji w różnych organach władzy na szczeblu wojewódzkim i krajowym. W dotychczasowych badaniach nad dziejami MO raczej nie wychodzono poza rok 1956.

Autor w swojej pracy badawczej opierał się przede wszystkim na źródłach wytworzonych przez Milicję Obywatelską, znajdujących się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Jak się okazało, archiwalia dotyczące działalności słupskiej MO są rozproszone. Większość znajduje się w oddziale w Warszawie w zespole Komendy Wojewódzkiej MO w Koszalinie, inne w oddziale w Gdańsku oraz w Szczecinie. W zasobie IPN w Warszawie wykorzystano także archiwalia zgromadzone w zespołach: Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej MO, były to głównie akty normatywne nieopublikowane w pracy P. Majera i wychodzące poza 1956 r. oraz rozkazy organizacyjne.
Uzupełnieniem materiałów źródłowych stały się materiały wytworzone w MO oraz poza tą instytucją zgromadzone w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowym w Szczecinie i Koszalinie oraz jego oddziale w Słupsku. W AAN wykorzystano w szczególności zespoły Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej p od kątem spraw dotyczących województwa koszalińskiego i powiatu słupskiego. Sięgnięto również do dokumentów wykorzystywanych w pracy badawczej, lecz nieopublikowanych. W AP w Koszalinie nieoceniony okazał się zespół Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie, w którym autor znalazł wiele informacji i sprawozdań MO województwa koszalińskiego i powiatu słupskiego, a także nieprzebadane dotychczas protokoły zebrań PPR i PZPR w słupskich jednostkach MO. Zespoły administracji publicznej w AP w Szczecinie, Koszalinie i Słupsku okazały się pomocne w ustaleniu relacji między administracją lokalną a milicją, a także w przeanalizowaniu statystyki przestępczości i wykroczeń.

 

 Więcej gadżetów i pamiątek na... Regionalia Słowińskie  • Format: B5
  • ISBN/ISSN: 978-83-7467-218-4
  • Objętość: 369 stron
  • Wydanie: Słupsk, 2014

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę