Kategorie

Kantor On-line

Życie Dawnych Pomorzan Tom II

Życie Dawnych Pomorzan Tom II

Materiały z II Konferencji naukowej pt. "Życie dawnych Pomorzan". Bytów 17 - 18 października 2005 r. Sesja miała charakter interdyscyplinarny, toteż artykuły prezentują różnorodne tematy, dotyczące Pomorza, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Ziemię Bytowską.

Więcej szczegółów


40,00 zł

Stan: Realizacja od 3 do 5 dni roboczych.

Ostatnie egzemplarze!

30 inne produkty z tej samej kategorii:

Redakcja: Wojciech Łysiak

Projekt okładki: Krzysztof Kubaczewski

Spis treści:

Wstęp…………………………………………………………………………………………………………….7

Ignacy S k r z y p e k
Stan badań archeologicznych na terenie Ziemi Miasteckiej ………………………………….11

Lidia C y m e k, Franciszek R o ż n o w s k i
Ludność średniowiecznego Bytowa w świetle badań antropologicznych ……………….27

Sylwia W e s o ł o w s k a
Średniowieczne zwyczaje szkolne na Pomorzu……………………………………………………35

Wojciech Ł y s i a k
Z pielgrzymim kijem przez średniowieczne Pomorze …………………………………………..45

Jerzy K a i s e r
Katolicka parafia w Ugoszczy w XVII – XVIII wieku ………………………………………….53

Ewa G w i a z d o w s k a
Historyczne znaczenie ikonografii Bytowa z okresu od XVII do XX wieku …………….67

Arleta M a j e w s k a
Reforma szkolnictwa w Stargardzie. Koniec XVIII – początek XIX wieku ……………..83

Tadeusz L i n k n e r
Z literackiej mitologii i demonologii Kaszubów …………………………………………………93

Arkadiusz S ł a b i g
Folklorystyczny wizerunek rodu Gryfitów ………………………………………………………..111

Magdalena B o n o w s k a
Korony śmierci – zarzucony pomorski zwyczaj pogrzebowy ……………………………….125

Jan P r o k o p i u k
Magiczna konstrukcja relacji o tychowskim Trygławie ………………………………………135

Monika P o m i a n
“Hunowie” i ich groby w tradycji i kulturze dawnych Pomorzan …………………………..143

Violetta T k a c z
Obraz kultury rodzimych mieszkańców Izbicy w oczach pierwszych powojennych osadników ……………………………………………………………………………………………………155

Marcin M a j e w s k i
Konwisarstwo stargardzkie XVI – XVIII wieku. Przyczynek do dziejów cechu i stargardzkiego rzemiosła artystycznego …………………………………………………………….163

Jadwiga K o w a l c z y k, Konstanty K o n t o w s k i
Środowisko plastyczne Pomorza Środkowego w latach 1900 – 1939 ……………………175

Arkadiusz J e ł o w i c k i
Neogotyckie stylizacje budynków inwentarskich i gospodarczych pomorskich
majątków oraz folwarków ……………………………………………………………………………….197

Elżbieta S z a l e w s k a
Trendy regionalne w architekturze Ziemi Bytowskiej ………………………………………….203

Adela K u i k – K a l i n o w s k a
Zachodnie kresy. Kaszubski świat w prozie Anny Łajming ………………………………….215

Hieronim R y b i c k i
Liczba ludności kaszubskiej w powiecie Bytowskim w XIX i XX wieku ………………225

Wojciech S k ó r a
Liczebność, rozmieszczenie i stan posiadania Kaszubów w powiecie bytowskim w dwudziestoleciu międzywojennym ……………………………………………………………………233

Marek Ż u k o w s k i
Sytuacja prawna Pomorza Zachodniego w 1945 roku …………………………………………..257

Maciej H e j g e r
Warunki życia ludności niemieckiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 – 1947 …..269

Zenon R o m a n o w
Zjazd autochtonów w Szczecinie 21 – 22 września 1946 roku ………………………………..285

Indeks osób………………………………………………………………………………………………………293

Indeks miejscowości………………………………………………………………………………………….300

 

 Więcej gadżetów i pamiątek na... Regionalia Słowińskie  • Oprawa: miękka
  • Objętość: 304 strony
  • Wydanie: I, Bytów - Słupsk, 2003
  • ISBN/ISSN: 83-87437-13-1, 83-912636-7-3
  • Ilustracje / zdjęcia: czarno - białe
  • Format: B5

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę