Życie Dawnych Pomorzan Tom I

Życie Dawnych Pomorzan Tom I

Materiały z I Konferencji naukowej pt. "Życie dawnych Pomorzan". Bytów 20 - 21 października 2000 r. Sesja miała charakter interdyscyplinarny, toteż artykuły prezentują różnorodne tematy, dotyczące Pomorza, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Ziemię Bytowską.

Więcej szczegółów


40,00 zł

Stan: Realizacja od 3 do 5 dni roboczych.

Ostatnie egzemplarze!

30 inne produkty z tej samej kategorii:

Redakcja: Wojciech Łysiak

Projekt okładki: Krzysztof Kubaczewski

Spis treści:

Wstęp…………………………………………………………………………………………………………..7

Wojciech Ł y s i a k
Oblicza kultury ludowej dawnych Pomorzan…………………………………………………….15

Andrzej C h l u d z i ń s k i
Historia Pomorza w nazwiskach miejscowych i terenowych…………………………………35

Genowefa C h o r o s z k o
Pieniądz na Pomorzu Zachodnim w świetle znalezisk w okresie
istnienia państwa zachodniopomorskiego…………………………………………………………45

Zofia K r z y m u s k a – F a f i u s
O rzeźbie sakralnej w obrębie zakonu premonstratensów na Pomorzu Zachodnim….53

Marcin M a j e w s k i
Joannici stargardzcy oraz dzieje i architektura kościoła
św. Jana w Stargardzie (do reformacji)……………………………………………………………….71

Sylwia W e s o ł o w s k a
Reakcja społeczeństwa pomorskiego na reformację……………………………………………..81

Ewa G w i a z d o w s k a
Zainteresowanie pomorską kulturą materialną szczecińskiego malarza
Augusta Ludwiga Mosta (1807 – 1883). [Na podstawie szkicowników
zachowanych w Muzeum Narodowym w Szczecinie] ………………………………………….91

Konstanty K o n t o w s k i
Richard Zenke, pomorski malarz, rysownik i pedagog………………………………………….109

Agnieszka S z c z e p a n i a k – K r o l l
Wizerunek czarownicy w dawnym Księstwie Pomorskim……………………………………..117

Maciej K w a ś k i e w i c z
Medycyna ludowa na Ziemi Bytowskiej…………………………………………………………….125

Magdalena B o n o w s k a
Zachodniopomorskie listy do nieba. Zapomniany obraz dawnego folkloru……………….135

Anna M i e l c z e w s k a
Krasnoludki i podziemni w dawnym folklorze Pomorza………………………………………….143

Violetta T k a c z
Proces rozpadu tradycyjnej kultury słowińskiej…………………………………………………….153

Tomasz S i e m i ń s k i
Kępa – prawdziwe świadectwo pomorskiego życia………………………………………………..163
Jadwiga K o w a l c z y k
Życie codzienne w Szczecinku na przełomie XIX i XX wieku……………………………….171

Arkadiusz J e ł o w i c k i
Życie codzienne pomorskich robotników folwarcznych na przełomie
XIX i XX wieku…………………………………………………………………………………………………181

Wojciech S k ó r a
Życie codzienne polskich robotników rolnych na Pomorzu Zachodnim
w dwudziestoleciu międzywojennym…………………………………………………………………….189

Ignacy S k r z y p e k
Przegląd organizacji muzeów regionalnych na Vorpommern do 1945 roku ………………..209

Iwona K a r w o w s k a
Strój pyrzycki w świetle zbiorów i materiałów ikonograficznych
zachowanych w szczecińskim Muzeum Narodowym……………………………………………..229

Zenon R o m a n o w
Zajęcie Słupska przez Armię Czerwoną………………………………………………………………….237

Cezary O b r a c h t – P r o n d z y ń s k i
Trudna rzeczywistość – problemy adaptacji Kaszubów do życia
w nowych warunkach po 1945 roku………………………………………………………………………..247

Janusz K o p y d ł o w s k i
Niemiecka ludność miasta i powiatu bytowskiego w latach 1945 – 1947……………………..259

Maciej H e j g e r
Sytuacja ludności niemieckiej na Pomorzu Gdańskim w 1945 roku……………………………..271

Indeks osób……………………………………………………………………………………………………………281

Indeks miejscowości………………………………………………………………………………………………..287

 

 Więcej gadżetów i pamiątek na... Regionalia Słowińskie  • Wydanie: I, Bytów-Poznań, 2001
  • Oprawa: miękka
  • Objętość: 291 stron
  • ISBN/ISSN: 83-87437-06-7
  • Ilustracje / zdjęcia: czarno - białe
  • Format: B5

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę