Szlachta - społeczeństwo - państwo między Warmią a Rugią w XVIII-XX wieku

Szlachta - społeczeństwo - państwo między Warmią a Rugią w XVIII-XX wieku

Szlachta - społeczeństwo - państwo między Warmią a Rugią w XVIII-XX wieku. Wydanie polsko - niemieckie.

Więcej szczegółów


15,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 inne produkty z tej samej kategorii:

Praca zbiorowa pod redakcją: Mieczysława Jaroszewicza i Włodzimierza Stępińskiego

Streszczenia polskie: Aneta Ciżek, Włodzimierz Stępiński

Streszczenia niemieckie: Ulrich Drechsel

Spis treści:
- Jerzy Lisiecki, Wystąpienie Wicewojewody Słupskiego (s.9),
- Mieczysław Jaroszewicz, Włodzimierz Stępiński, Wstęp (s.11),
- Heinz Reif, Adelskritik und Adelsreform in Deutschland 1770-1848 (S.13-21), Krytyka i reforma szlachty w Niemczech (1770-1848) (polskie streszczenie, s.22),
- Hans Jürgen Bömelburg, Zwischen Landesbewußtsein, polnischer Adelsrepublik und Hohenzollernmonarchie - politische Loyalitäten und Nationsbildung innerhalb des königlich preußischen bzw. westpreußischen Adels 1770-1870 (S.23-38), Między świadomością regionalną, Rzeczpospolitą szlachecką a monarchią Hohenzollernów - postawy lojalności politycznej i kształtowanie się postaw narodowych wśród szlachty Prus Królewskich względnie Prus Zachodnich (1770-1870) (pol. streszcz., s.39),
- Włodzimierz Stępiński, Wielka własność ziemska na Pomorzu Zachodnim i państwo pruskie w latach 1806-1914 (s.41-62), Der Großgrundbesitz in Pommern und der preußische Staat in den Jahren 1806-1914 (Zusammenfassung - streszczenie w jęz. niem., S. 63-64),
- Paweł Gut, Urzędnicy sądowi pochodzenia szlacheckiego na Pomorzu Zachodnim w pierwszej połowie XIX wieku (s.65-74), Die Gerichtsbeamten adliger Herkunft in Pommern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Zusammenfassung, S.75),
- Ilona Buchsteiner, Der Adel als Landrat im 19. Jahrhundert in Pommern ( S.77-89), Szlachta jako landraci na Pomorzu Zachodnim w XIX wieku (pol. streszcz., s.90-91),
- Kyra T. Inachin, Die DNVP Pommerns im Spannungsfeld Adel-Gesellschaft-Staat (S.93-108), DNVP na Pomorzu Zachodnim w obszarze rywalizacji szlachty, społeczeństwa i państwa (pol. streszcz., s.109-110)
- Werner Buchholz, Die Kavalierstour als Ausdruck adliger Lebenskultur in der Frühen Neuzeit. Die Reise Herzogs Philipp Julius von Pommern-Wolgast durch Deutschland, Frankreich, England, Italien und die Schweiz in der Jahren 1602-1603 (S.111-119), Podróże kawalerskie jako wyraz szlacheckiej kultury doby nowożytnej - europejska podróż księcia wołogoskiego Filipa Juliusza przez Niemcy, Francję, Anglię, Włochy i Szwajcarię w latach 1602-1603 (pol. streszcz., s.120),
- Agnieszka Chlebowska, Fundacje opiekuńcze dla szlachcianek - legaty Richarda Heinricha von Flemminga 1714/1753-1928 (s.121-130), Vormundschaftliche Stiftugen für Adelstöchter - die Legate Richard Heinrichs von Flemming 1714/1753-1928 (Zusammenfassung, S.131-132),
- Mieczysław Stelmach, Landrat - reprezentantem stanów czy króla na Pomorzu Tylnym (Hinterpommern) w XVIII wieku* (s.133-142), Der Landrat - ein Repräsentant der Stände oder des Königs in Hinterpommern im 18. Jahrhundert* (Zusammenfassung, S.143-144),
- Janusz Jasiński, Szlachta warmińska w XVIII i XIX wieku (s.145-154), Der ermländische Adel im 18. und 19. Jahrhundert (Zusammenfassung, S.155),
- Dariusz Łukasiewicz, Państwo brandenbursko-pruskie wobec szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1648-1806 (s.157-175), Die Haltung des brandenburgisch-preußischen Staates gegenüber dem Schulwesen in Pommern in den Jahren 1648-1806 (Zusammenfassung, S.176-177),
- Lucyna Turek-Kwiatkowska, Aktywizacja kulturalna szlachty Pomorza Zachodniego w XIX wieku (s.179-189), Die kulturelle Aktivierung des Adels in Pommern im 19. Jahrhundert (Zusammenfassung, S.190-191),
- Witold Molik, Drogi edukacji ziemiaństwa polskiego w Prusach Zachodnich w XIX i początkach XX wieku (Zarys problematyki badawczej) (s.193-199), Die Bildungswege des polnischen Großgrundbesitzes in Westpreußen im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Ein Abriß der Forschungsproblematik) (Zusammenfassung, S.200),
- Józef Borzyszkowski, Życie codzienne w kaszubsko-pomorskich dworach i dworkach na przełomie XIX i XX wieku (Zarys problematyki i możliwości badawczych) (s.201-208), Das Alltagsleben in den kaschubisch-pommerellischen Herren- und Gutshäusern an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert (Ein Abriß der Problematik und der Forschungsmöglichkeiten) (Zusammenfassung, S.209-210),
- Cezary Obracht-Prondzyński, Zróżnicowanie społeczne Kaszubów w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli i pozycji szlachty (s.211-223), Die gesellschaftliche Differenzierung der Kaschuben im 19. und 20. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Rolle und Position des Adels (Zusammenfassung, S.224-225),
- Jerzy Dygdała, Szlachta Prus Królewskich wobec reform wewnętrznych Rzeczypospolitej w początkach panowania Stanisława Augusta (1764-1768) (s. 227-240), Die Position des polnischen Adels in Königlich Preußen zu den inneren Reformen der Adelsrepublik Polen zu Beginn der Herrschaftszeit von Stanisław August (1764-1768) (Zusammenfassung, S.241-242),
- Zygmunt Szultka, Uwagi nad zmianami stosunku społeczeństwa pruskiej części Pomorza Zachodniego do Fryderyka II (s. 243-259), Bemerkungen zum Wandel im Verhältnis der Gesellschaft Preußisch-Hinterpommerns zu Friedrich II (Zusammenfassung, S.260),
- Aneta Ciżek, Szlachta na Pomorzu Zachodnim w rewolucji 1848 roku (s. 261-274), Der Adel in Pommern während der Revolution von 1848 (Zusammenfassung, S.275),
- Szczepan Wierzchosławski, Konserwatyści pomorscy w wyborach do Reichstagu w latach 1871-1914 (s. 277-288), Die Konservativen in Pommern, Ost- und Westpreußen bei den Reichstagswahlen in der Jahren 1871-1914 (Zusammenfassung , S.289-290),
- Wolfram G. Theilemann, Adel im Preußenwald - Überlegungen zu Engagement und Chancen des Adels im Forstwesen der östlichen Provinzen Preußens ca.1866-1914 (S.291-308), Szlachta a gospodarka leśna w Prusach. Rozważania o zaangażowaniu i szansach szlachty w gospodarce leśnej wschodnich prowincji Prus ok. 1866-1914 (pol. streszcz., s.309-310),
- Dariusz Szudra, Wielka własność ziemska a migracje ludności wiejskiej w pruskiej prowincji Pomorze (1933-1939) (s. 311-319), Der Großgrundbesitz und die Migrationen der Landbevölkerung in der preußischen Provinz Pommern 1933-1939 (Zusammenfassung, S.320),
- Wykaz autorów / Autorenverzeichnis (s.321-323).

 

 Więcej gadżetów i pamiątek na... Regionalia Słowińskie  • Format: 23,8 x 16,7 cm
  • ISBN/ISSN: 83-908232-7-6
  • Objętość: 323 strony
  • Oprawa: miękka
  • Wydanie: Szczecin 1998

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę