Komiks Arbata Bytów

Kaszubski komiks "z Bytowa".

Więcej szczegółów


22,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

13 inne produkty z tej samej kategorii:

Autorzy: Jón Natrzecy, Kazmierz Rolbiecczi

Opis polski: "Arbata", czyli oparta na opowieściach niesamowitych historia dla młodzieży. Rzecz dzieje się we współczesnym Bytowie i jego okolicach, a opowiada o pewnym młodzieńcu, który cierpi na bezsenność. Zastosowana przez zielarza terapia sprawia, że w czasie snu przenosi się do innego świata, który kiedyś istniał w wierzeniach. Całość ma formę fotokomiksu, z naciskiem na lokalność - wykorzystano bytowskie i podbytowskie plenery, okolice Tuchomia i Zdroje w gminie Lipusz. W naszym mieście zostanie wydrukowany, wystąpili zaś przede wszystkim młodzi aktorzy z grupy teatralnej Zamkowa 2.

Źródło: www.kurierbytowski.com.pl

 

Opis kaszubski: Jón Natrzecy, tim razã wespół z Kazmierzã Rolbiecczim, jidze zôs kąsk dali. I mòżna rzeknąc, że znôwù mdze „cos do pòczëtaniégò” i „cos do òbezdrzeniô”. Przë arbace, bò wele prawie 40 strón kòmiksu sygnie, cobë blós jednã taskã dopic.

Ò nã arbatã prawie w tim wszëtczim jidze i taczi je téż titel nônowszégò kaszëbszczégò fòtokòmiksu. Trzeba nadczidnąc – pierszégò na Kaszëbach. Ùtwórcą scenarnika je Jón Natrzecy – bëlno znóny ju z pôrã ùdónëch ksążkòwëch pòdjimiznów, w chtërnëch miôł starã weńc z kaszëbizną na kąsk jinszé jak donëchczas lëteracczé stegnë. Bëła ju kònwencjô science fiction w dokazu Nalazłé w Bëtowie (2008), kriminalnégò romana w Kòmùdze (2011) czë ùczba historie w kòmiksu Szczeniã Swiãców (2010), w chtërnym Natrzecy béł aùtorã tekstu.

Arbata parłãczy w se kąsk fantasy i kriminalną kònwencjã, a wszëtkò to je zamkłé w fòrmie fòtokòmiksu. I tu je widzec prawie to nowé, czegò w naji lëteraturze jesz nie bëło. Òdjimniãca – kąsk techniczno òdjawernioné, kąsk przerësowóné – akùratno wespółrobią z tekstã, chòcle pisónégò słowa nie je wiele. Òbrazë są tuwò nôwôżniészé i twòrzą przédny strzódk kòmùnikacji z czëtińcã, przekazëją całą dramaturgiã dzejaniô. Ùdba wëzwëskaniô fòtografie sprôwiła téż, że bòhatérowie nie są sztëczny, daleczi i cëzy. Nawetka mòże sã niejednemù zdawac, że tëch lëdzy ju gdzes mô widzóné... Czë przez to całô fabùła nie je barżi wiarëwôrtnô? Aùtorowi òdjimków a téż graficznégò zrëchtowaniô – dosc dobrze znónémù fòtografòwi Kazmierzowi Rolbiecczémù – ùdało sã tak zestawic òbrôzczi i jiné graficzné elementë, że pòwsta klarownô i logicznô òbrazowò-tekstowô całosc.

Akcjã fòtokòmiksu Jón Natrzecy ùmôlił w terôczasnym Bëtowie i jegò òkòlim, to je w Tëchómiu i Nôdalszich Pùstkach. A to mòże bëc wszãdze. Przédny bòhatéra – Dark – mô jiwer ze swòjim zdrowim, bò nijak ni mòże spac. Doktór kôże robic badérowanié krwi i żdac, co z tegò wińdze. Dark bierze pôrã dniów wòlnégò i jedze do mamë. Tam pòtikô wùjã – zelôrza, chtëren rozmieje mù w jegò niespanim dopòmòc. Knôp nie je gwësny, czë wùjowô arbata cos dô. Równak spi... Leno ten spik je jaczis apartny. Ti jistny nocë w Nôdalszich Pùstkach nalezlë cała starszégò chłopa i jegò córczi zdëszónëch w jich chëczë. Dzywné spanié Dareka, dzywné telefónë wùje, do te krëjamné smiercë w Bëtowie. Ò co w tim jidze?

Akcjô rozwijô sã baro chùtkò i wcygô czëtińca do nédżi ju zapëzglónégò w rozmajité docygania. Wôrt jesz nadczidnąc, że ùsôdzca scenarnika rozmiôł w nã kriminalną dzysdniową historëjã wpisac mòtiwë znóné z kaszëbsczi lëteraturë i lëdowi kùlturë. Tak wej Dark mdze téż biôtkòwôł sã z ùkôzkama i pòtkô na swòji stegnie królewiónkã. Jaczé je rozpëzglenié wëzgódczi? Chto zabijô na bëtowsczi zemi? Sóm Dark gôdô tak: Mòże to jaczé arbatkòwé wëstwôrzanié abò jô pò prôwdze jem chòri. Niech przińdny czëtińcë wedowiedzą sã sami.

Arbata je na gwës wôrtnô przeczëtaniô i òbezdrzeniô. To cos na grańcë midze filmã a ksążką. Letczé i przëjemné. Òkróm tegò jãzëk bòhatérów nie je wëmëszlną, cëzo brzëmiącą, słowarzową kaszëbizną, le taką domôcą, codniową. Taką, jaką bez wiãkszich jiwrów zrozmieją téż ti, co dopiérze wchôdają na kaszëbsczé stegnë i chcą sã kaszëbsczégò ùczëc. Mëszlã tuwò ò młodzëznie a tëch kąsk starszich, dlô chtërnëch lżészi lëteraturë „do pòczetaniô” felëje.

Szkólny mdą mielë téż pòstãpny bëlny dokôz do wëzwëskaniô na ùczbach kaszëbsczégò. Chtëż bë nie chcôł, cobë naje ùczbòwniczi i pòdôwoné w nich rozmajité tekstë miałë tak atrakcyjną dlô młodëch grafikã. Nie je to dzysdnia téż pò prôwdze nick nadzwëkòwégò – sygnie zazdrzec do nëch òd anielszczégò czë niemiecczégò jãzëka. Tam kòmiks jakno ôrt techniczi naùczaniô cëzëch jãzëków je widzec dosc czãsto. Ta fòrma w metodice je znónô i wôrt nią nôùkã ùbògacac. A dzecóm i młodzëznie to sã na gwës widzy.

Jón Natrzecy i Kazmiérz Rolbiecczi wëchôdają procëm najim pòtrzébnotóm. Ùdba baro dobrô. Leno... to szmakô za wiãcy. Chcemë bëc dobri mëslë, że to zôczątk całi serie kaszëbsczich fòtokòmiksów. Tegò aùtoróm i czëtińcóm żëczã.
Ana Glëszczëńskô

Źródło: www.kaszubi.pl

 

 Więcej gadżetów i pamiątek na... Regionalia Słowińskie  • Format: 21 x 29,7 cm
  • ISBN/ISSN: 978-83-929625-8-8
  • Objętość: 40 stron
  • Oprawa: miękka
  • Wydanie: 2012, Bytów

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę