Kategorie

Promocje

  • Witkacy
  • Witkacy
    77,00 zł (-20%) 61,60 zł

Wszystkie promocje

Kantor On-line

Księgarnia Gryf Słupsk

 

 

Księgarnia Gryf - Warunki używania:

1. Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Księgarnia Gryf. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w Wielkiej Brytanii, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

2. W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

3. Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Księgarnia Gryf może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

4. Księgarnia Gryf nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Księgarnia Gryf, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Księgarnia Gryf nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Księgarnia Gryf. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Księgarnia Gryf udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

5. Księgarnia Gryf nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Księgarnia Gryf uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Księgarnia Gryf jest równoznaczne z udzieleniem Księgarnia Gryf nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Księgarnia Gryf ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Księgarnia Gryf w jakimkolwiek celu. Jednocześnie www.ksiegarnia.slupsk.edu.pl nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) www.ksiegarnia.slupsk.edu.pl uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) www.ksiegarnia.slupsk.edu.pl uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę