Kategorie

Kantor On-line

Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej

Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej

Tom III. Gmina Postomino.

Więcej szczegółów


70,00 zł

30 inne produkty z tej samej kategorii:

Tytuł: Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej. Tom III. Gmina Postomino.

Redakcja: Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka

Z okładki: Fundacja "Dziedzictwo" powstała w 1991 roku w Sławnie. Jej celem jest szeroko rozumiana ochrona zabytków archeologicznych ziemi sławieńskiej, a także ochrona krajobrazu kulturowego, którego częścią jest dziedzictwo archeologiczne. Działalność Fundacji polega na finansowaniu i organizacyjnym wspieraniu badań naukowych, publikowaniu i upowszechnianiu wyników tych badań, wspomaganiu działalności konserwatorskiej, współpracy z władzami lokalnymi w aktywnej ochronie dziedzictwa kulturowego i włączaniu go w życie społeczne mieszkańców, prowadzeniu działalności popularyzującej zabytki i krajobraz kulturowy oraz uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży z położeniem nacisku na kształtowanie świadomości historycznej i szacunku dla świadectw przeszłości. Od 2002 roku Fundacja organizuje konferencje naukowe pn. "Historia i kultura ziemi sławieńskiej" i wydaje drukiem materiały pokonferencyjne.

Spis treści:
- Małych ojczyzn czar - budowanie tożsamości kulturowej Ziemi Sławieńskiej - Jan Sroka (Sławno), Włodzimierz Rączkowski (Poznań)
- Dziś i jutro Ziemi Postomińskiej - Zbigniew Galek (Postomino)
- Krajobraz gminy Postomino jako wynik ewolucji środowiska - Wacław Florek (Słupsk)
- Z najdawniejszych dziejów gminy Postomino - Ignacy Skrzypek (Koszalin)
- Rozwój osadnictwa w rejonie wsi Dzierżęcin, pow. sławieński, w późnym okresie przedrzymskim, w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów - Mirosław Ciesielski (Berlin), Piotr Wawrzyniak (Poznań)
- Nazwy miejscowe gminy Postomino - Andrzej Chludziński (Dygowo)
- Z dziejów szkolnictwa na Ziemi Postomińskiej - Sylwia Wesołowska (Szczecin)
- Legenda Hansa Lange - Sebastian Deren (Sławno)
- Siedziby dworskie i architektura pałaców Ziemi Postomińskiej - Elżbieta Szalewska (Słupsk)
- Parki dworskie gminy Postomino - Zbigniew Sobisz (Słupsk), Zbigniew Celka (Poznań)
- Czar wakacji i smak codzienności - gmina Postomino w ikonografii - Ewa Gwiazdowska (Szczecin)
- Karl Schmidt-Rottluff in Jershöft (1920–1931) - Gerhard Wietek (Hamburg)
- Dzieje poligonu w Wicku Morskim - Zbigniew Mielczarski
- Krajobraz kulturowy wsi Staniewice i Nosalin - Elżbieta Raszeja (Poznań)
- Budownictwo ryglowe na Pomorzu - tradycja i współczesność. Realizacja projektu edukacyjnego w Łącku - Radosław Barek (Poznań)
- Postomińskie cmentarze - Konstanty Kontowski (Darłowo)
- Zagospodarowanie turystyczne gminy Postomino na tle walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych - Elżbieta Florek (Słupsk)

 

 

Więcej informacji o Postominie...

 

 



Więcej gadżetów i pamiątek na... Regionalia Słowińskie



  • Format: 16 x 23 cm
  • Oprawa: miękka
  • Wydanie: Sławno, 2004

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.