Kategorie

Kantor On-line

Dzieje parafii ewangelickiej Duninowo w latach 1548-1945

Dzieje parafii ewangelickiej Duninowo w latach 1548-1945

Autor przytacza imponującą listę wydawnictw, z których korzystał pisząc o dziejach parafii w Duninowie. Są tam wydawnictwa polskie i niemieckie, te ogólnodostępne, jak i te, z których można skorzystać jedynie w archiwach lub czytelniach. To sprawia, że przyczynek do historii Duninowa jest atrakcyjną pozycją i pomocą dla przyszłych badaczy dziejów Duninowa.

Więcej szczegółów

30 inne produkty z tej samej kategorii:

Autor: Ksiądz Lech Bończa-Bystrzycki urodził się 9 lutego 1938 r. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1961 r. w Słupsku. Specjalizację z zakresu historii sztuki zdobył w 1971r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tu w 1976r. obronił dysertację doktorską z historii. W roku 1979/1980 przebywał w RFN jako stypendysta naukowy w Moguncji. W 1986r. przeprowadził przewód habilitacyjny w Instytucie Historii UAM. Wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, Koszalinie, w Wyższym Instytucie Wiedzy Religijnej w Koszalinie, na Politechnice Koszalińskiej. Obecnie jest pracownikiem na Uniwersytecie Szczecińskim (Wydział Teologiczny, Katedra Historii Kościoła). Recenzent dwóch prac doktorskich, promotor 136 prac magisterskich i recenzent stu prac magisterskich. W 2002r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe, a rok później Nagrodę Rektorską na Politechnice Koszalińskiej za osiągnięcia naukowe.

Opis: Prawie pięćsetstronicowa pozycja opiera się na solidnej bibliografii i badaniach, zawiera zarówno opisy wydarzeń, jak i tabele statystyczne, dotyczące kolejnych pastorów kościoła w Duninowie, liczby ludności z podziałem na 25 okręgów opieki społecznej w powiecie słupskim (w latach 1912), czy wyszczególnienie majątku ruchomego kościoła duninowskiego w kolejnych latach oraz wiele innych. Można się dowiedzieć, ile ornatów posiadał kościół, ile świeczników i jakie były datki na parafię.

Sporo miejsca zajmuje historia okolicznych rodów i najlepiej opracowanego rodu von Below, który był właścicielem Duninowa i Zaleskich. Znajdujemy tu informację, że "kościół filialny z Zaleskie był zawsze w posiadaniu patrona z rodziny von Below."Jest też informacja o powstaniu sekty belowian - separatystów, jak ich nazywa autor opracowania. Rodziny należące do tego ruchu zbierały się na spotkaniach modlitewnych. Na nich Heinrich von Below wygłaszał kazania. Według opracowania belowianie byli przeciwnikami tańca, teatru, gry w karty, tytoniu i alkoholu. Podczas tych spotkań wszyscy byli równi (szlachta, chłopi, rzemieślnicy i służba.) Zebrania modlitewne odbywały się w niedzielę i święta nawet trzy razy dziennie (wcześnie rano, w południe i wieczorem - nieraz aż do północy).

Ciekawostką jest informacja, że 28 lutego 1916 roku do Duninowa przybyło 15 rosyjskich jeńców wojennych z dużego obozu w Czarnem. Mieli oni pracować w polu, ponieważ mężczyźni niemieccy byli na wojnie.

Sporo miejsca poświęca autor historii organów z fabryki Volknera i samemu organmistrzowi. Jest też informacja o dochodach kościelnego i pastora. "..,. kościelny z Duninowa odbierał dochód roczny z danin po połowie z pastorem, czyli między innymi:

po 95 chlebów i 95 kiełbas lub gęsi
31 stig jaj (310 sztuk)
w gotówce - 248 fenigów (po 4 fenigi od 62 gospodarstw)
od chrztu dziecka, od wywodu matki po chrzcie, od ślubu i od pogrzebu - po jednym szylingu".

 

 Więcej gadżetów i pamiątek na... Regionalia SłowińskieBrak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.